Zawody

REGULAMIN Otwartych  Mistrzostw Lekarzy w strzelectwie sportowym Cel zawodów: Integracja środowiska lekarskiego, popularyzacja strzelectwa, wyłonienie najlepszych zawodników spośród lekarzy, propagowanie...