Regulamin WPK 2023

R E G U L A M I N

XIX Międzynarodowych Zawodów Klasyfikacyjnych PZSS

o „WIELKI PUCHAR KACZAWY”

16-19.02.2023 r. Złotoryja

Regulamin zawodów

1. Cel zawodów

 – popularyzacja strzelectwa sportowego,

 – sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników,

 – zdobywanie klas sportowych,

 – promocja sportowa Kraju, Dolnego Śląska i miasta Złotoryi.

2. Organizator zawodów

 – Klub Strzelecki  AGAT

 – 59-500 Złotoryja pl. Lotników Polskich 3a;

   e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com

 – Kierownik zawodów: Józef Zatwardnicki tel. + 48 509 432 958,

 – Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego

3. Termin i miejsce zawodów

 – 16-19.02.2023 r.

 – 59-500 Złotoryja, ul. Kolejowa 4

4. Program zawodów

            – Program zawodów znajduje się na stronie organizatora:

https://agat.zlotoryja.pl/wielki-puchar-kaczawy/wpk-2023/program-i-listy-startowe-wpk-2023/

5. Uczestnictwo

            – W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną Licencję PZSS. Nie dotyczy zawodników zagranicznych. W konkurencji MIX dopuszcza się zawodników niepełnosprawnych.

6. Punktacja

             – Indywidualna

7. Nagrody

            – W Zawodach Klasyfikacyjnych PZSS trzech najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki zostaną nagrodzeni medalami. Natomiast ośmiu zawodników w każdej konkurencji otrzyma dyplomy.

             – W zawodach o Wielki Puchar Kaczawy trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników otrzyma okolicznościowe statuetki. Ośmiu zawodników w każdej konkurencji otrzyma dyplomy.

8. Zgłoszenia

             – Termin zgłoszeń do 3.02.2023 r. tylko drogą mailową na adres

 agat.klubstrzelecki@gmail.com

9. Koszty uczestnictwa

             – Startowe zgodnie ze stawkami PZSS.

             – zakwaterowanie i wyżywienie we  własnym zakresie.

             – Hotel GOLD tel. +48 76 878 35 97

             – Hotel i Restauracja  „Przy Miłej” tel. +48 76 878 39 66

             – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „ZACISZE” tel. +48 76 878 36 74

             – Restauracja „Wzorcowa „ tel. +48 76 878 34 51

10. Sprawy różne

             – Zawody będą przeprowadzone na tarczach elektronicznych SIUS