O klubie

Rozpoczynaliśmy jako sekcja strzelecka na początku lat siedemdziesiątych przy Lidze Obrony Kraju. Wówczas sekcja nie posiadała broni wyczynowej ani obiektów strzeleckich. Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz wsparciu ówczesnych władz samorządowych w 1974 roku adaptowano tzw. „Kukułkę” na strzelnicę do strzelań kulowych przy ulicy Legnickiej. W latach 1980 – 1983 przy wsparciu Totalizatora Sportowego, pracy zawodników, sympatyków oraz złotoryjskich zakładów pracy obiekt rozbudowano tworząc kompleksowy zespół strzelnic na którym można trenować i organizować zawody z karabinku i pistoletu sportowego. Od początku nasza działalność oparta była na zasadzie wolontariatu. O wiele dłuższa i bardziej skomplikowana była historia strzelnicy do strzelań z broni pneumatycznej. Treningi odbywały się w różnych miejscach między innymi w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych, na strychu Komendy Policji oraz na strychu w budynku LOK. Nieustanne kłopoty lokalowe oraz brak wsparcia władz LOK zmobilizowały nas do podjęcia działań w kierunku usamodzielnienia się i założenia profesjonalnego klubu strzeleckiego. Inicjatorem pomysłu był wieloletni działacz i trener Klubu Józef Zatwardnicki. W 1998 roku przy wsparciu Prezesa Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego Krzysztofa Jamroza nasza inicjatywa została sfinalizowana. Klub został zarejestrowany w sądzie pod nazwa „AGAT” i otrzymał osobowość prawną. Dzięki życzliwości władz samorządowych otrzymaliśmy przy pl. Lotników Polskich 3 pomieszczenia, po hurtowni i magazynach, które adaptowaliśmy na potrzeby klubu. Tak powstała strzelnica wraz z zapleczem oraz siedziba AGAT-u. W Roku 2000 nastąpiło uroczyste otwarcie tego obiektu z udziałem V-ce Prezesa PZSS Leopolda Kałuży oraz władz samorządowych. Od 1999 roku „AGAT” uzyskał licencję uprawniającą do współzawodnictwa w strzelaniach kulowych i pneumatycznych na terenie całego kraju.

W 1974 roku dzięki własnemu zaangażowaniu oraz wsparciu ówczesnych władz samorządowych adaptowano tzw. „Kukułkę” na strzelnicę do strzelań kulowych przy ulicy Legnickiej.

W latach 1980 – 1983 przy wsparciu Totalizatora Sportowego, pracy zawodników, sympatyków oraz złotoryjskich zakładów pracy obiekt rozbudowano tworząc kompleksowy zespół strzelnic na którym można trenować i organizować zawody z karabinku i pistoletu sportowego.

1998 – podjęcie działań w kierunku usamodzielnienia się i założenia profesjonalnego klubu strzeleckiego. W 1998 roku przy wsparciu Prezesa Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego Krzysztofa Jamroza nasza inicjatywa została sfinalizowana. Klub został zarejestrowany w sądzie pod nazwa „AGAT” i otrzymał osobowość prawną. Inicjatorem pomysłu był wieloletni działacz i trener Józef Zatwardnicki.

Dane kontaktowe: <tutaj>