Polityka prywatności

1. O nas / Dane teleadresowe

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi, zwany dalej KS „AGAT”

Adres: pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja,

NIP: 6941529753, REGON 390627923

Oficjalna strona internetowa KS „AGAT”: https://agat.zlotoryja.pl.

tel./fax +48 768787440

e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com

2. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w KS „AGAT”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016r.),  zwanego dalej RODO – KS „AGAT” informuje, że:

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę internetową https://agat.zlotoryja.pl.
 1. Administratorem danych osobowych jest KS „AGAT”, Plac Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja.
 1. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com lub adres siedziby KS „AGAT”.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes KS „AGAT” i obejmuje on zapewnienie najlepszej jakości usług oraz ulepszanie działania serwisów internetowych.
 1. Korzystanie z naszych serwisów może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą to być, np.: adres IP urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów. Więcej informacji o plikach cookies w rozdziale 3: „Pliki cookies – tzw. ciasteczka”.
 1. Na stronie internetowej możliwe jest skorzystanie z usług, które wiążą się z dobrowolnym podaniem danych osobowych. Nie podanie danych uniemożliwi skorzystanie z poniższych usług:
  1. rezerwacji stanowisk strzeleckich na treningi lub zawody;
  2. zapisów na zawody;
  3. dokonania opłat za kursy, licencje, rezerwacji stanowisk, darowizn oraz innych opłat na konto KS „AGAT”.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą:
  1. udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
  2. udostępniane podmiotom, które świadczą KS „AGAT” usługi na podstawie zawartych umów np. w zakresie hostingu serwisów internetowych lub serwisu oprogramowania;
  3. przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane ani podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 1. Polityka KS „AGAT” w zakresie ochrony danych na komputerach używanych u administratora:
  1. sprzęt komputerowy stosowany do przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczony hasłem, składającym z co najmniej 5 znaków pisanych ciągiem;
  2. hasła zmienia się nie rzadziej niż co 30 dni;
  3. komputery wynoszone poza siedzibę KS „AGAT” muszą być zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem do danych w ten sam sposób jak komputery na stałe znajdujące się w siedzibie.
 1. Przesyłanie danych osobowych w wiadomościach e-mail jest dopuszczalne tylko przez osoby upoważnione przez administratora, które muszą dbać o anonimizację adresów e-mail, przez wpisywanie adresów odbiorców w grupowo wysyłanych wiadomościach e-mail, jako opcja dostępna w poczcie „kopia ukryta” „UDW”.
 1. Administrator dba o aktualizację programów antywirusowych.
 1. Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego wykonywane są w obecności osób upoważnionych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych .
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com z powołanym przez nas inspektorem danych osobowych.

3. Pliki cookies – tzw. ciasteczka

Niniejsza informacja dotyczy plików „cookies” wykorzystywanych na stronie agat.zlotoryja.pl administrowanej przez KS „AGAT”.

 1. Pliki (cookies) to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, który korzysta z naszej strony internetowej. Zbierane, głównie w sposób automatyczny, umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego. Przeznaczone są do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, a przede wszystkim zapewniają poprawne jej wyświetlanie. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, swój unikalny numer IP, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz inne dane identyfikujące urządzenia.
 2. Głównym celem plików cookies jest dopasowanie zawartości strony internetowej do rozpoznania urządzenia i dostosowania zawartości strony do tego urządzenia.
 3. KS „AGAT” wykorzystuje również pliki cookies do własnych potrzeb  w celu opracowywania anonimowych statystyk w celu ulepszania strony internetowej.
 4. Na stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 6. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 7. Pliki (cookies) z których korzysta KS „AGAT” (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu przeglądarki lub na stronie jej producenta.

4. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na stronie KS „AGAT” mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w osadzonej witrynie.

5. Informacje dodatkowe / Komentarze

KS „AGAT” uniemożliwia odwiedzającym stronę internetową komentowanie artykułów. Wszelkie sugestie na temat zamieszczonych informacji na stronie prosimy kierować bezpośrednio do KS „AGAT” za pomocą: poczty e-mail, faksem, telefonicznie lub listownie na adres biura.