Otwarte Mistrzostwa Lekarzy w strzelectwie sportowym

REGULAMIN

Otwartych  Mistrzostw Lekarzy w strzelectwie sportowym

Cel zawodów:

Integracja środowiska lekarskiego, popularyzacja strzelectwa, wyłonienie najlepszych zawodników spośród lekarzy, propagowanie strzelectwa jako ważnego elementu związanego z obronnością.

Organizator:

Klub Strzelecki Agata w Złotoryi

Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 20 czerwca 2020 r. na strzelnicy przy ul.Legnickiej 44 w Złotoryi.

Początek zawodów godz. 9.00

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail ksagat@wp.pl w terminie do 01.06.2020 r.

Uczestnicy:

W zawodach mogą wziąć udział lekarze posiadający Licencje PZSS oraz lekarze nie posiadający Licencji. Za start w jednej konkurencji zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 100 zł.

Konkurencje:

  1. Pistolet centralnego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, tarcza 20×50, odległość 25 m, postawa stojąc z jednej ręki, czas strzelania 20 min.
  2. Pistolet sportowy bocznego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, tarcza 20×50, odległość 25 m, postawa stojąc z jednej ręki, czas strzelania 20 min.
  3. Karabin sportowy bocznego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, tarcza 11×16, odległość 50 m, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 20 min.

Broń i amunicja:

Zawodnicy posiadający własną broń i strzelają z własnej broni i amunicji. Zawodnicy nie posiadający własnej  broni strzelają z broni i amunicji udostępnionej przez Organizatora.

Klasyfikacja:

Będzie prowadzona indywidualnie w 3-ch konkurencjach, suma punktów uzyskanych w każdej konkurencji decydować będzie o zajętym miejscu.

Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzyma puchary a sześciu okolicznościowe dyplomy.

Przepisy końcowe:

Wszystkich zawodników zobowiązujemy do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

Organizatorzy zapewniają możliwość treningu w dniu 07 czerwca  br. w godz. 15.oo – 19.3o na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44.

Podczas zawodów organizatorzy zapewniają gorącą grochówkę, pieczywo i napoje.

Zakwaterowanie na własny koszt można zarezerwować

  • Hotel GOLD pl. Reymonta 7 tel. 76 878 35 97
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kolejowa 2 76 878 36 74