Regulamin PZW 2023

.

PUCHAR ZŁOTYCH WZGÓRZ

ZŁOTORYJA 2023 r.

.

Regulamin zawodów

1. Cel zawodów

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 • Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników.
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 • Promocja sportowa Dolnego Śląska, powiatu i miasta Złotoryi.

2. Organizator zawodów

 • Klub Strzelecki AGAT, Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja, e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com
 • Kierownik zawodów: Robert Jurczyk, tel.: + 48 781730004

3. Miejsce zawodów

 • Strzelnica „Złote Wzgórza”

4. Terminy zawodów

 • 11.03.2023 r. Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1
 • 16.04.2023 r. Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1
 • 27.05.2023 r. Dolnośląska Liga IPSC Level 1 Złotoryja
 • 10.06.2023 r. II Mistrzostwa Dolnego Śląska IPSC Level 1 Złotoryja
 • 08.07.2023 r. Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1
 • 19.08.2023 r. Dolnośląska Liga IPSC Level 1 Złotoryja
 • 09.09.2023 r. Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1
 • 14.10.2023 r. Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1

5. Klasyfikacja Pucharu Złotych Wzgórz

 • Puchar składa się z 8 niezależnych zawodów.
 • Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start w minimum 4 zawodach.
 • Dyskwalifikacja z poszczególnych zawodów nie dyskwalifikuje z Pucharu, jednakże taki start nie uznaje się jako zaliczony w Pucharze.

6. Uczestnictwo

 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną Licencję PZSS.

7. Punktacja

 • Indywidualna.
 • Do ogólnego wyniku zawodnika brane są pod uwagę jego najlepsze 4 starty w danej klasie sprzętowej.
 • Zawodnik może być klasyfikowany tylko w jednej klasie sprzętowej PZW, w tej w której startował w zawodach dynamicznych IPSC Level 1 Złotoryja.
 • Jeżeli zawodnik wystartuje w dwóch klasach sprzętowych, po 4 starty w każdej klasie, brany do klasyfikacji PZW jest ten, w którym wystartował w dniu 10.06.2023 r. w czasie II Mistrzostw Dolnego Śląska IPSC level 1 Złotoryja.
 • W przypadku remisu wygrywa ten zawodnik, który uzyskał lepszy wynik w danej klasie sprzętowej podczas II Mistrzostw Dolnego Śląska IPSC level 1 Złotoryja.

8. Program zawodów

 • Pre-match: dzień przed zawodami (godzina podawana każdorazowo w programie konkretnych zawodów))
 • Rozpoczęcie strzelań: w dniu zawodów o godz. 10.00
 • Poziom zawodów: Level 1
 • Klasa sprzętowa: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics, PCC
 • Liczba torów: min. 6
 • Liczba strzałów: ok. 120 strzałów

9. Koszty uczestnictwa:

 • Ustalane i podawane dla każdych zawodów oddzielnie

10. Nagrody za Zawody Strzeleckie w strzelaniach dynamicznych IPSC Level 1

 • Dla trzech najlepszych zawodników w każdej otwartej klasie sprzętowej zostaną wręczone medale, za wyjątkiem II Mistrzostw Dolnego Śląska IPSC w dniu 10.06.2023r., w którym przewidziane są puchary oraz Dolnośląskiej Ligi IPSC w dniach 27.05.2023 r. i 19.08.2023 r., gdzie przewidziane są statuetki.

11. Nagrody za PUCHAR ZŁOTYCH WZGÓRZ

 • Dla trzech najlepszych zawodników w każdej otwartej klasie sprzętowej zostaną wręczone w dniu 14.10.2023 r. sztabki złota: za I miejsce – 3g., za II miejsce – 2 g., za III miejsce – 1 g.

12. Zgłoszenia

 • Termin zgłoszeń do 3 dni przed zawodami lub do wyczerpania ilości miejsc. Zapisy tylko on-line poprzez dokonanie płatności w zakładce PŁATNOŚCI/ZAWODY/Zawody IPSC / Puchar Złotych Wzgórz /data/: [Przejdź do płatności]

13. Sprawy różne

 • Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozwiązywane będą zgodnie z przepisami IPSC. Wysokość kaucji wynosi 100 zł.
 • Link do płatności /zapisy na zawody: [Przejdź do płatności / zapisów na zawody]
 • Osoby posiadające konto na practiscore.com mogą zapisać się na zawody oraz wybrać skład, w których chcą wystartować. Przypominamy jednak, że pełna rejestracja zawodnika nastąpi po dokonaniu płatności w zakładce Płatności (menu powyżej).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.

14. Przepisy: