Międzynarodowe zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

REGULAMIN

Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości

Cel zawodów:

– uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości,

– sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników,

–  popularyzacja strzelectwa sportowego,

–  promocja sportowa miasta Złotoryi.

Organizator zawodów:

Klub Strzelecki „AGAT” Złotoryja.

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 13.11.2021 r. na  strzelnicy sportowej przy ul. Legnickiej w Złotoryi. Początek  zawodów o godz. 9.00.

Uczestnicy:

W zawodach wezmą udział  zespoły z Czech  oraz z  Dolnego Śląska. W zespole winno być czterech zawodników z których 2-ch startuje w konkurencji pistolet sportowy oraz dwóch w konkurencji karabinek sportowy.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia należy przesłać do dnia 10.11.2021 r. na adres:  agat.klubstrzelecki@gmail.com

Wpisowe w wysokości 30 zł od  jednego zawodnika  (razem 120 zł.) należy wpłacać na konto Klubu Strzeleckiego AGAT, Bank Zachodni O/Złotoryja  98 1090 2095 0000 0005 4801 9656  lub na miejscu zawodów.

Opis konkurencji:
Pistolet sportowy: 5 strzałów próbnych, czas 5 minut, odległość 25 m , tarcza  20×50, postawa stojąc z wolnej ręki plus 15 strzałów ocenianych (strzelanie precyzyjne) oraz  5 próbnych i 15 strzałów ocenianych (część szybka). Klasyfikacja osobno kobiety  i osobno mężczyźni.

Karabinek dowolny: dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 15 min. dwie tarcze próbne.  30 strzałów ocenianych po 5 strzałów do tarczy, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 45 min.

Karabinek sportowy: dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 15 min. dwie tarcze próbne. 30 strzałów ocenianych po 5 strzałów do tarczy, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 45 min.

Dla Grupy OPEN:

Pistolet sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Karabinek sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 10 min.

Pistolet centralnego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Klasyfikacja:

Prowadzona będzie zespołowo (suma punktów uzyskanych przez cały zespół decydować będzie o zajętym miejscu) oraz indywidualna w każdej z dwóch konkurencji  (suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników decydować będzie o zajętym miejscu).

Nagrody:

Zwycięski zespół otrzyma  w klasyfikacji drużynowej  PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI. Najlepsi zawodnicy  w poszczególnych konkurencjach  otrzymają puchary oraz okolicznościowe dyplomy.  Okolicznościowe dyplomy zostaną wręczone najlepszym zespołom oraz zawodnikom.

Przepisy końcowe:

Wszyscy zawodnicy startują z własną bronią oraz amunicją. Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich zawodników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w obchodzenie się z bronią.