Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe”

Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” jest nowatorskim projektem prowadzonym w tym roku po raz pierwszy przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Jest on dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Cały program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.