Międzynarodowe zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta 3 Maja

Międzynarodowe Zawody Strzeleckie

z okazji Narodowego Święta 3 Maja

Cel zawodów:

Uczczenie Narodowego Święta 3 Maja.

Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników.

Promocja miasta Złotoryja.

Integracja środowisk strzeleckich

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 02.05.2020 r. o godz. 9.00 na strzelnicy do strzelań z  broni kulowej przy  ul. Legnickiej w Złotoryi.

Organizator:

Klub Strzelecki „ AGAT” w Złotoryi

Uczestnicy:

W zawodach uczestniczą zaproszeni zawodnicy z Czech oraz zawodnicy z  Dolnego Śląska. Opłata startowa wynosi 30 zł od jednej konkurencji (opłatę za start  proszę wpłacić na konto SANTANDER O/Złotoryja 98 1090 2095 0000 0005 4801 9656) a kopię  wpłaty okazać przy zapisie. Zawodnicy startują z własną bronią i amunicją.

Konkurencje:

Kdw 60 l, Ksp 60 l, ksp 10,psp 10, pcz 10, psp30+30

Klasyfikacja:

Prowadzona będzie osobno w kategorii kobiet i mężczyzn.

Nagrody:

W każdej konkurencji nagrodzeni będą najlepsi zawodnicy (puchary i dyplomy).

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia startujących zawodników należy przesłać na adres:

Klub Strzelecki „AGAT”

Plac Lotników Polskich 3

59-500 Złotoryja

lub faxem:  76/8787-440

ksagat@wp.pl

Przepisy końcowe:

Wszystkich zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.