Zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego

REGULAMIN

Zawodów Strzeleckich z okazji Święta Wojska Polskiego

Cel zawodów:

Uczczenie Święta Wojska Polskiego oraz 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Promocja obronności. Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych zawodników.
Promocja sportowa miasta, Dolnego Śląska i kraju.

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 15.08.2020 r. o godz. 900 na strzelnicy sportowej KS „AGAT” ul. Legnicka 44 w Złotoryi.

Uczestnicy:

W zawodach uczestniczą zaproszeni zawodnicy z Czech oraz Klubów Sportowych, Jednostek Wojskowych, sekcji strzeleckich LOK, Policji. Opłata startowa wynosi 30 zł od konkurencji. Zawodnicy startują z własną bronią i amunicją. Zawodnicy nie posiadający broni mogą strzelać z broni organizatora.

Konkurencje:

Pistolet sportowy 30+30 strzałów
Odległość 25m, tarcza 50×20, 5 strzałów próbnych, 30 strzałów ocenianych (serie 5-cio strzałowe w czasie 5min.). Część szybka: 5 strzałów próbnych, 30 strzałów ocenianych (tarcza ukazuje się na 3 sek. następnie 7sek. przerwy).

Karabin dowolny 60 strzałów leżąc
Odległość 50 m, tarcza 11 x 16. Czas przygotowawczy 15 min. czas strzelania 50 min.

Karabin sportowy 60 strzałów leżąc
Odległość 50m, tarcza 11×16. Czas przygotowawczy 15 min, czas strzelania 50 min.

Pistolet centralnego zapłonu
5 próbnych strzałów i 10 strzałów ocenianych stojąc z jednej ręki, odległość 25m, tarcza 50×20.

Karabin sportowy 10 strzałów leżąc
Odległość 50m, tarcza 11×16, czas strzelania 25 min, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych.

Pistolet sportowy 10 strzałów stojąc z wolnej ręki,
Odległość 25 m, tarcza 50×20, 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych.

Klasyfikacja:
Prowadzona będzie osobno w kategorii kobiet i mężczyzn w każdej konkurencji.

Nagrody:
W każdej konkurencji nagrodzeni będą najlepsi zawodnicy (puchary i dyplomy).

Zgłoszenia:

Zapisy w dniu zawodów w godz. 8:30-12:30.

Przepisy końcowe:
Wszystkich zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.