Regulamin Super Finału WPK 2022

R E G U L A M I N

Super Finału

„Wielki Puchar Kaczawy” Złotoryja  17-20.02.2022 r.

Ppn 60 – 8 najlepszych zawodników ( 4 juniorów i 4 seniorów)

Ppn 60 – 8 najlepszych zawodniczek ( 4 juniorki i 4 seniorki)

Kpn 60 – 8 najlepszych zawodników ( 4 juniorów i 4 seniorów)

Kpn 60 – 8 najlepszych zawodniczek ( 4 juniorki i 4 seniorki )

Jeśli 15 minut przed Finałem zawodnik nie potwierdzi uczestnictwa, to wchodzi zawodnik z kolejnym wynikiem, tak aby z każdej konkurencji  kwalifikowało  się 8 zawodników.

O wejściu do Finału decyduje suma strzelań z dwóch dni. W przypadku takich samych wyników decyduje:  w ppn ilość wewnętrznych dziesiątek z drugiego strzelania w kpn ostatnia seria z drugiego strzelania.

W Finale  zawodnicy mają  45 sekund na oddanie strzału.

Przebieg Finału:

– po   1 strzale odpadają 2 osoby z najsłabszą wartością strzału

– po   2 strzale odpadają 2 osoby z najsłabszą wartością strzału

– po   3 strzale odpadają 2 osoby z najsłabszą wartością strzału

– po   4 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po   5 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po   6 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po   7 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po   8 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po   9 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

– po 10 strzale odpada   1 osoba z najsłabszą wartością strzału

3 najlepszych zawodników oddaje 3 strzały, których suma  zadecyduje o zajętych miejscach.

Na 3 najlepszych zawodników Super Finału w Ppn i Kpn czekają sztabki złota.

za I miejsce – 20 g, za II miejsce – 10 g, za III miejsce – 5 g