Zawody, treningi i kursy dla zawodników PZSS w okresie rozszerzonych zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19

Od 20 marca br. w całym kraju zaczną obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa, które obejmą również Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi.

Obiekty sportowe pozostają zamknięte, chyba, że działają wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

W związku z powyższym informujemy, że najbliższe zawody 20.03.2021 r.  odbędą się po spełnieniu poniższych warunków:

– osoby przebywające na strzelnicy muszą być zawodnikami i posiadać przy sobie ważną licencję zawodniczą PZSS uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego;

– każda osoba przestrzega zasad zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki;

– przed wejściem na strzelnicę obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie lub używać jednorazowych rękawiczek;

– zachęcamy do opłacenia zawodów za pomocą płatności na stronie www klub (płatności/zawody), a w ostateczności za pomocą karty płatniczej na miejscu w dniu zawodów;

– w dniu zawodów Biuro będzie czynne, ale wchodzimy tylko pojedynczo !

– zawody odbywają się bez udziału publiczności;

– zachowujemy bezpieczną odległość pomiędzy sobą.

.

Dodatkowo informujemy, że ze strzelnicy (w celach treningowych) mogą korzystać jedynie osoby spełniające powyższe wymogi.

Kursy, które są dla zawodników PZSS również mogą być przeprowadzane na powyższych zasadach.