Nowy Prezes PZSS

W Zegrzu koło Warszawy odbyło się Walne Zebranie Delegatów PZSS.

Nowym Prezesem  PZSS został dotychczasowy trener Kadry Olimpijskiej Andrzej Kijowski.

.

.

.

.

Zdj. źródło: https://www.pzss.org.pl/

.

Dotychczasowy  Prezes Tomasz Kwiecień został Urzędującym V-ce Prezesem.

Józef Zatwardnicki po raz kolejny został wybrany do Komisji Rewizyjnej PZSS.

AGAT reprezentowało 4 delegatów (od lewej): Tomasz Janik, Józef Zatwardnicki, Robert Jurczyk oraz Dawid Siudak.