Informacja o składkach oraz kalendarz przedsięwzięć na 2020r.

  Członkowie Klubu Strzeleckiego „AGAT”              

               Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi  w załączeniu przesyła Kalendarz Przedsięwzięć Sportowych       na 2020r.  z uwzględnieniem zawodów dla osób posiadających własną broń do celów sportowych.

W strzelaniach kulowych zawody są organizowane w okresie marzec – listopad. W pozycji 4 ujęte są zawody o Puchar Prezesa Klubu, w których można wziąć udział zdobywając niezbędną ilość startów. W czasie jednego z podanych terminów można zaliczyć dwa strzelania z pistoletu i  jedno z karabinu   ( 1 psp, 1pcz i 1 ksp). Jednocześnie przypominamy, że każdy Członek Klubu posiadający broń zobowiązany jest zaliczyć minimum 4 starty z pistoletu oraz 2 starty z karabinu i 2 ze strzelby gładko lufowej oczywiście  jeżeli ma na wyposażeniu pistolet , karabin i strzelbę.  Jeżeli posiada jeden rodzaj broni to ma obowiązek zaliczyć tylko start z posiadanej broni. Członkowie Klubu nie posiadający jeszcze własnej broni do czasu jej uzyskania korzystają z broni i amunicji  klubowej.

Przypominamy, że Członkowie Klubu mają prawo do startu we wszystkich zawodach ujętych w kalendarzu po spełnieniu warunków regulaminowych. Opłata startowa 30 zł. od jednego startu dla członków Klubu strzelających z własnej broni  i amunicji, natomiast dla Członków Klubu strzelających z broni i amunicji klubowej opłata wynosi 40 zł.

 Zawody w strzelaniach klubowych są organizowane na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi. Początek zawodów ujętych w pozycji 4  zawsze o godz. 9.00

Konsultacje dla osób posiadających broń i starających się o broń organizowane będą w środy od godz. 14.00

Konsultacje z broni pneumatycznej ujęte w Kalendarzu przeprowadzone  będą od godz. 10.00

Składka członkowska na rok 2020 wynosi 300 zł.+ Licencja 50 zł. + składka na Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego 20 zł. Razem to 370 złotych. Kwotę 370 zł. należy przelać  w terminie do 15 grudnia 2019 r. na konto Klubu:

SANTANDER BANK POLSKA  98 1090 2095 0000 0005 4801 9656

Przypominamy wszystkim zawodnikom, że na zawody przychodzimy z ważną Licencją sportową, którą należy okazać przy zapisach. Zawodnicy posiadający własną broń biorą udział w zawodach strzelając z własnej broni i amunicji.

Adresy Klubów:

Klub Strzelecki „AGAT” agat.zlotoryja.pl e-mail agat.klubstrzelecki@gmail.com

Klub Strzelecki BOCK Rawicz www.bockrawicz.pl e-mail bockrawicz@wp.pl

WKS Śląsk Wrocław – sekcja strzelecka ul. Świątnicka 36 tel. 76/8781 126

Adresy producentów tarcz:

  1. Tarcze strzeleckie LUX    58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 16 d tel. 74/851 40 60
  2. EMJOT s.c.  41-500 Chorzów ul. Harcerska 3 b tel.  32/345 45 10
  3. Sklep z bronią i amunicją POAR  59-500 Złotoryja ul. Legnicka 41

Klub rozpoczął budowę strzelnicy „ZŁOTE WZGÓRZA” W Złotoryi przeznaczoną do strzelań na 25 m( 50 stanowisk), 2 tory do strzelań dynamicznych na 100 m –  15 stanowisk oraz docelowo na 300 m – 20 stanowisk. W dalszym ciągu będziemy  modernizować strzelnicę  na ulicy Legnickiej mając na względzie podniesienie komfortu prowadzonego szkolenia, treningów oraz organizacji zawodów.

Misją Klubu jest przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży biorącej udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz wyszkolenie zawodników do poziomu reprezentantów kraju na Mistrzostwa Europy i Świata.

Licencje należy odbierać  podczas zawodów organizowanych przez Klub.

Wszelkich informacji na temat szkolenia, treningów oraz spraw związanych z bronią  udziela  V-ce Prezes Klubu – Józef Zatwardnicki tel. 76/8787 440 lub  509 432 958

UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie Portalu Informatycznego PZSS, każdy zawodnik, który zdał egzamin na Patent Strzelecki  oraz posiada Licencję PZSS musi mieć dostęp do swojego konta w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Pierwszy dostęp do swojego konta: należy wejść na portal.pzss.org.pl wpisując w miejscu login-swój email a w miejscu hasła swój PESEL. Po wejściu na swoje konto należy zmienić  hasło by mieć dostęp do swojego konta w PZSS.

Każdy kto posiada Licencję PZSS na 2019 r.  osobiście przedłuża  ważność  Licencji na 2020 r. Należy wejść na swoje konto, pod zdjęciem – zakładka Licencje i Patenty –  zaznaczyć konkurencje  na które mamy uprawnienia  – przedłuż Licencję na 2020. warunkiem jest dokonanie wpłaty za składki i Licencję na 2020 r. Zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach organizowanych przez nasz klub i nie mają zaliczonych obowiązujących startów, zobowiązani są przesłać udział w zawodach w innych klubach na adres email klubu(PILNE !). Wypełniony wniosek zatwierdza Klub, a następnie przesyła do PZSS. Licencje w formie plastikowej karty przesyłane są do siedziby Klubu natomiast wersję papierową można sobie wygenerować. Jeśli członek Klubu stara się o broń, orzeczenie na Patent oraz Licencję przesyła w formie elektronicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Postępowań Administracyjnych adres e-mail:  wpa@wr.policja.gov.pl