Strzeleckie Zajęcia Sportowe

W Zduńskiej Woli odbyły się Mistrzostwa Strzeleckich Zajęć Sportowych.

Klub Strzelecki AGAT bierze udział w programie ministerialnym „Strzeleckie Zajęcia Sportowe dla Dzieci i Młodzieży Starszych Klas Szkół Podstawowych” Udział młodzieży jest bezpłatny.

               Podsumowaniem półrocznego szkolenia był udział w tych Mistrzostwach.

               Klub Strzelecki AGAT reprezentowało 3 zawodników: Robert Zarzycki, Ernest Piędel oraz Tomasz Woźniak.

Nasi zawodnicy zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z całej Polski strzelając z karabinu pneumatycznego z podpórki.

Koordynatorem Programu jest Pani Jolanta Jarczewska z Klubu Kaliber Białystok, która od początku dzięki ogromnemu zaangażowaniu rozwija „Strzeleckie Zajęcia Sportowe”

Jolu bardzo serdecznie dziękujemy!