Międzynarodowe zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi zaprasza na Międzynarodowe zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Zawody odbędą się w dniu 13.11.2021 r., zgodnie z poniższym Regulaminem:

.

REGULAMIN

Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości

Cel zawodów:

  1. Uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości;
  2. Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników;
  3. Popularyzacja strzelectwa sportowego;
  4. Promocja sportowa miasta Złotoryi.

Organizator zawodów:

Klub Strzelecki AGAT Złotoryja.

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 13.11.2021 r. na strzelnicy sportowej przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi oraz strzelnicy „Złote Wzgórza”. Początek zawodów o godz. 9.30.

Oficjalne rozdanie dyplomów i pucharów nastąpi na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi o godz. 13.30.

Uczestnicy:

W zawodach wezmą udział zawodnicy oraz zespoły z Polski i z Czech.

.

1. Konkurencje zespołowe:

W zespole winno być czterech zawodników, z których 2-ch startuje w konkurencji pistolet sportowy oraz dwóch w konkurencji karabin sportowy i dowolny. Wszyscy zawodnicy startują z własną bronią oraz amunicją.

Zgłoszenia zespołów:

Imienne zgłoszenia zawodników biorących udział w konkurencji pistolet sportowy 15+15 oraz w konkurencji karabin sportowy 30 strz. lub dowolny 30 strz., należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.11.2021 r. do godz. 14.30 na adres:  agat.klubstrzelecki@gmail.com

W przypadku zgłoszeń zespołowych: wpisowe w wysokości 30 zł od jednego zawodnika  (razem 120 zł.) należy wpłacać na konto Klubu Strzeleckiego AGAT, Bank Zachodni O/Złotoryja  98 1090 2095 0000 0005 4801 9656  lub na miejscu zawodów.

Opis konkurencji:

Pistolet sportowy: Postawa stojąc z wolnej ręki, odległość 25 m, tarcza 20×50, strzelanie precyzyjne: 5 strzałów próbnych plus 15 strzałów ocenianych oraz część szybka: 5 próbnych i 15 strzałów ocenianych. Klasyfikacja osobno kobiety i osobno mężczyźni.

Karabin dowolny: Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 15 min., dwie tarcze próbne., 30 strzałów ocenianych po 5 strzałów do tarczy, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 45 min.

Karabin sportowy: Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 15 min., dwie tarcze próbne, 30 strzałów ocenianych po 5 strzałów do tarczy, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 45 min.

Klasyfikacja:

Prowadzona będzie zespołowo (suma punktów uzyskanych przez cały zespół decydować będzie o zajętym miejscu) oraz indywidualna w każdej z dwóch konkurencji (suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników decydować będzie o zajętym miejscu).

Nagrody:

Zwycięski zespół otrzyma w klasyfikacji drużynowej PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI. Puchary oraz okolicznościowe dyplomy zostaną wręczone najlepszym zespołom oraz zawodnikom.

.

2. Konkurencje dla grupy OPEN:

Pistolet sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Karabin sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 10 min.

Pistolet centralnego zapłonu: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Strzelba: 5 strzałów ocenianych, 5 poperów metalowych.

Klasyfikacja:

Indywidualna w konkurencji: pistolet sportowy, karabin sportowy oraz pistolet centralnego zapłonu.

Zapisy i opłaty:

Cena za konkurencję wynosi:

  • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 35 zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
  • z broni i amunicji klubowej wynosi 45zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
  • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 30 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,
  • z broni i amunicji klubowej wynosi – 40 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,

Przypominamy, że po opłaceniu konkurencji na podany w formularzu adres e-mail zostaną automatycznie wysłane metryczki, z którymi udajemy się bezpośrednio na osie strzeleckie. Link do płatności: https://agat.zlotoryja.pl/produkt/zawodygp/

Zapisy (strzelba – bez zapisów): https://agat.zlotoryja.pl/rezerwacja/bookings/

Nagrody:

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają puchary oraz okolicznościowe dyplomy.

.

Przepisy końcowe:

Zobowiązuje się wszystkich zawodników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, zwracamy się do wszystkich o zachowanie warunków bezpieczeństwa i przestrzeganie poleceń sędziów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz do przerwania lub odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora.