Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi zaprasza na Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody odbędą się w dniu 12.11.2022 r., zgodnie z poniższym Regulaminem:

.

REGULAMIN

Zawodów Strzeleckich  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości

Cel zawodów:

  1. Uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości;
  2. Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników;
  3. Popularyzacja strzelectwa sportowego;
  4. Promocja sportowa miasta Złotoryi.

Organizator zawodów:

Klub Strzelecki AGAT Złotoryja oraz DZSS.

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 12.11.2022 r. na strzelnicy sportowej przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi oraz strzelnicy „Złote Wzgórza”. Początek zawodów o godz. 9.00.

Biuro zawodów czynne w trakcie zawodów, przy ul. Legnickiej 44 – Strzelnica sportowa.

Oficjalne rozdanie dyplomów i pucharów nastąpi na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi o godz. 13.00.

Uczestnicy:

W zawodach wezmą udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

.

Konkurencje dla grupy OPEN:

Pistolet sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Karabin sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 10 min.

Pistolet centralnego zapłonu: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Strzelba: 5 strzałów ocenianych, 5 poperów metalowych.

Klasyfikacja:

Indywidualna w konkurencji: pistolet sportowy, karabin sportowy oraz pistolet centralnego zapłonu.

Zapisy i opłaty:

Cena za konkurencję wynosi:

  • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 35 zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
  • z broni i amunicji klubowej wynosi 45zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
  • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 30 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,
  • z broni i amunicji klubowej wynosi – 40 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,

Przypominamy, że po opłaceniu konkurencji na podany w formularzu adres e-mail zostaną automatycznie wysłane metryczki, z którymi udajemy się bezpośrednio na osie strzeleckie. Link do płatności: https://agat.zlotoryja.pl/produkt/zawodygp/

Zapisy (strzelba – bez zapisów): https://agat.zlotoryja.pl/rezerwacja/bookings/

Nagrody:

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają puchary.

.

Przepisy końcowe:

Zobowiązuje się wszystkich zawodników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz do przerwania lub odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora.