Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11.11.2023 r.

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi zaprasza na Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody odbędą się w dniu 11.11.2023 r., zgodnie z poniższym Regulaminem:

.

REGULAMIN

Zawodów Strzeleckich  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości

Cel zawodów:

 1. Uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 2. Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników;
 3. Popularyzacja strzelectwa sportowego;
 4. Promocja sportowa miasta Złotoryi.

Organizator zawodów:

Klub Strzelecki AGAT Złotoryja oraz DZSS.

Termin i miejsce zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 11.11.2023 r. na strzelnicy sportowej przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi oraz strzelnicy „Złote Wzgórza”. Początek zawodów o godz. 9.00.

Biuro zawodów czynne w trakcie zawodów, przy ul. Legnickiej 44 – Strzelnica sportowa.

Oficjalne rozdanie dyplomów i pucharów nastąpi na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi o godz. 13.30.

Uczestnicy:

W zawodach wezmą udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

.

Konkurencje dla grupy OPEN:

Pistolet sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Karabin sportowy: 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m, tarcza 11×16, postawa leżąc z wykorzystaniem pasa, czas strzelania 10 min.

Pistolet centralnego zapłonu: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, tarcza 20×50, postawa stojąc z wolnej ręki, czas strzelania 10 min.

Strzelba: 5 strzałów ocenianych, 5 poperów metalowych.

Klasyfikacja:

Indywidualna w konkurencji: pistolet sportowy, karabin sportowy oraz pistolet centralnego zapłonu.

Zapisy i opłaty:

Strzelnica ul. Legnicka 44 – broń bocznego zapłonu

 1. Ksp 10 – Strzelnica A – karabin / broń klubowa
 2. Ksp 10 – Strzelnica B – karabin / broń własna
 3. Psp 10 – Strzelnica C – pistolet bocznego zapłonu / broń własna
 4. Psp 10 – Strzelnica D – pistolet bocznego zapłonu / broń klubowa

Strzelnica Złote Wzgórza

 1. Pcz 10 – pistolet centralnego zapłonu / broń własna i klubowa
 2. Strzelba gładkolufowa – 1 stanowisko (strzelamy do poperów)

Cena za konkurencję wynosi:

 • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 35 zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
 • z broni i amunicji klubowej wynosi 45zł – przy dokonywaniu opłat na strzelnicy w dniu zawodów,
 • przy korzystaniu z broni i amunicji własnej – 30 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,
 • z broni i amunicji klubowej wynosi – 40 zł – przy rejestracji i opłaceniu on-line,

Zawodnicy startujący na obu strzelnicach muszą planować zmiany z takim wyliczeniem, żeby mogli przemieszczać się z jednego obiektu na drugi.

Przypominamy, że po opłaceniu konkurencji na podany w formularzu adres e-mail zostaną automatycznie wysłane metryczki, z którymi udajemy się bezpośrednio na osie strzeleckie. Link do płatności: https://agat.zlotoryja.pl/produkt/zawodygp/

Zapisy na zawody (strzelba – bez zapisów): https://agat.zlotoryja.pl/rezerwa

Nagrody:

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają puchary.

.

Przepisy końcowe:

Zobowiązuje się wszystkich zawodników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz do przerwania lub odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora.