Egzamin Kompetencyjny IPSC – 18.11.2023 r.

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi zaprasza na:

Egzamin Kompetencyjny IPSC

  • termin: 18 listopada 2023 r.
  • godz.: 15.00
  • Miejsce: Strzelnica „Złote Wzgórza”
  • Opłata za egzamin: 0 zł
  • Korzystanie ze strzelnicy dla członków Klubu AGAT: 50 zł
  • Korzystanie ze strzelnicy dla pozostałych osób: 100 zł
  • Informacje dodatkowe: Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2023 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji na strzelnicy.

Informacje dodatkowe

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p.Robertem Jurczykiem tel. 781730004

Opłaty można dokonać za pomocą płatności na stronie internetowej w zakładce Płatności / Kursy. Następnie dodać do koszyka „Egzamin Kompetencyjny IPSC”. Dokonanie opłaty jest równoważne z zapisaniem się na listę uczestników.

Przypominamy, że liczba uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność wpłat. Jeżeli system zablokuje możliwość opłaty za kurs, oznacza to, że limit miejsc został wyczerpany.

Zapisy:

ZAPRASZAMY