Przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na 2024 r.

Informujemy, że można już składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2024 rok.

Aby prawidłowo przedłużyć licencję prosimy wykonać 3 poniższe kroki:

KROK I

Należy opłacić składkę członkowską na 2024 rok w wysokości – 400 zł, opłatę za licencję PZSS – 50 zł oraz opłatę licencyjną na Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego – 20 zł. Całość, czyli kwotę 470 zł, należy wpłacić na konto Klubu:

SANTANDER 98 1090 2095 0000 0005 4801 9656

KROK II

Należy wypełnić i dostarczyć wniosek o przedłużenie licencji PZSS.

Wnioski można składać w formie:

  1. Papierowej – wysyłając na adres KS AGAT lub dostarczając osobiście do siedziby Klubu (w przypadku zamkniętego biura wrzucamy do skrzynki na listy przed drzwiami na I piętrze);
  2. Elektronicznie – podpisany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub profilem zaufanym) lub skan wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku na adres e-mail Klubu.

KROK III

Po złożeniu wniosku o przedłużenie licencji PZSS i wniesieniu opłaty należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS (https://portal.pzss.org.pl/) i przedłużyć licencję.

UWAGA: Osoby, które zmieniły dane (np.: adres zameldowania, adres do korespondencji, nazwisko, e-mail lub numer telefonu), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie o tym fakcie Klubu.