Informacja o składkach oraz kalendarz przedsięwzięć na 2024 r.

  Członkowie Klubu Strzeleckiego AGAT              

               Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi  publikuje Kalendarz Przedsięwzięć Sportowych na 2024 r.  z uwzględnieniem zawodów dla osób posiadających własną broń do celów sportowych.

W strzelaniach kulowych zawody są organizowane w okresie marzec – listopad. W pozycji 4 ujęte są zawody o Puchar Prezesa Klubu, w których można wziąć udział zdobywając niezbędną ilość startów. W czasie jednego z podanych terminów można zaliczyć dwa strzelania z pistoletu,  jedno z karabinu i jedno ze strzelby ( 1 Psp, 1 Pcz, 1 Ksp i strzelba).

Jednocześnie przypominamy, że do przedłużenia ważności licencji na następny rok, każdy Członek Klubu zobowiązany jest zaliczyć minimum 4 starty z pistoletu oraz 2 starty z karabinu i 2 ze strzelby gładko lufowej (jeżeli ma Licencję na pistolet , karabin i strzelbę, natomiast jeśli posiada patent na pistolet i karabin, to 4 starty z pistoletu i 2 z karabinu, a jeśli posiada patent tylko na pistolet – 4 starty z pistoletu). Członkowie Klubu nie posiadający jeszcze własnej broni do czasu jej uzyskania korzystają z broni i amunicji klubowej.

Przypominamy, że Członkowie Klubu mają prawo do startu we wszystkich zawodach ujętych w planie po spełnieniu warunków regulaminowych. Opłaty startowe publikowane są każdorazowo przed zawodami na stronie https://agat.zlotoryja.pl

Zawody w strzelaniach klubowych są organizowane na strzelnicy przy ul. Legnickiej 44 w Złotoryi oraz na Strzelnicy Złote Wzgórza.

Klub udostępnia strzelnicę dla swoich członków nieodpłatnie. Samodzielne treningi mogą prowadzić członkowie klubu, którzy mają Legitymację Prowadzącego Strzelanie (po rezerwacji miejsca na stronie internetowej klubu oraz wpisaniu się do książki strzelań). Członkowie klubu, którzy nie posiadają Legitymacji prowadzącego strzelanie mogą trenować pod opieką kolegów, którzy taką Legitymację posiadają.

W wyjątkowych przypadkach należy zgłosić się do klubu i pod opieką instruktora można zaliczyć trening. Jednocześnie informujemy, że strzelnica jest zamknięta. Klucze można nabyć w siedzibie klubu. Uczymy się samodzielności i odpowiedzialności. Dbamy o porządek. W pawilonach znajdują się kosze do segregacji odpadów.

Konsultacje dla osób posiadających broń i starających się o broń organizowane będą zgodnie z planem.

Konsultacje z broni pneumatycznej ujęte w Kalendarzu przeprowadzone będą od godz. 10.00

Składka członkowska na rok 2024 wynosi 400 zł.+ Licencja 50 zł. + składka na Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego 20 zł. Sumę 470 zł. należy przelać na konto Klubu:

SANTANDER BANK POLSKA  98 1090 2095 0000 0005 4801 9656

do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przypominamy wszystkim zawodnikom, że na zawody przychodzimy z ważną Licencją sportową, którą należy okazać przy zapisach. Zawodnicy posiadający własną broń biorą udział w zawodach strzelając z własnej broni i amunicji.

Adresy Klubów:

Klub Strzelecki AGAT agat.zlotoryja.pl e-mail agat.klubstrzelecki@gmail.com

WKS Śląsk Wrocław – sekcja strzelecka ul. Świątnicka 36 tel. 76/8781 126

Adresy producentów tarcz:

  1. Tarcze strzeleckie LUX    58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 16 d tel. 74/851 40 60
  2. EMJOT s.c.  41-500 Chorzów ul. Harcerska 3 b tel.  32/345 45 10
  3. Sklep z bronią i amunicją POAR  59-500 Złotoryja ul. Legnicka 41

Klub kontynuuje budowę strzelnicy „ZŁOTE WZGÓRZA” w Złotoryi,  przeznaczoną do strzelań na 25 m (70 stanowisk lub 7 torów do strzelań dynamicznych) oraz na 100 m – 12 stanowisk  i docelowo na 300 m – 20 stanowisk. W dalszym ciągu będziemy  modernizować strzelnice na ulicy Legnickiej 44 i Lotników Polskich 3a, mając na względzie podniesienie komfortu prowadzonego szkolenia, treningów oraz organizacji zawodów.

Misją Klubu jest przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży biorącej udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz wyszkolenie zawodników do poziomu reprezentantów kraju na Mistrzostwa Europy i Świata.

Licencje PZSS należy odbierać  podczas zawodów organizowanych przez Klub.

Wszelkich informacji na temat szkolenia, treningów oraz spraw związanych z bronią  udziela  Prezes Klubu – Józef Zatwardnicki tel. 76/8787 440 lub  509 432 958

UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie Portalu Informatycznego PZSS, każdy zawodnik, który zdał egzamin na Patent Strzelecki  oraz posiada Licencję PZSS musi mieć dostęp do swojego konta w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Pierwszy dostęp do swojego konta: należy wejść na portal.pzss.org.pl wpisując w miejscu login-swój email, a w miejscu hasła swój PESEL. Po wejściu na swoje konto należy zmienić  hasło by mieć dostęp do swojego konta w PZSS.

Natomiast każdy kto posiada Licencję PZSS na 2023 r.  osobiście przedłuża  ważność  Licencji na 2024 r. Należy wejść na swoje konto, pod zdjęciem – zakładka Licencje i Patenty –  zaznaczyć konkurencje,  na które mamy uprawnienia  – przedłuż Licencję na 2024. Warunkiem jest dokonanie wpłaty za składki i Licencję na 2024 r. oraz przesłanie do klubu wypełnionego wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej klubu: https://agat.zlotoryja.pl/przedluzenie-licencji-zawodniczej-pzss-na-2024-r/ Wnioski przesyłają ci zawodnicy, którzy mają wymaganą ilość startów w danej konkurencji. Zawodnicy, którzy nie mają wymaganej ilości startów, wypełniają wnioski po zebraniu kompletu startów. We wniosku wpisujemy starty z udziału w zawodach również w innych klubach zrzeszonych w PZSS, jeżeli brakuje startów w klubie AGAT.

Wypełniony wniosek zatwierdza Klub, a następnie przesyła do PZSS. Licencje w formie plastikowej karty przesyłane są do siedziby Klubu, natomiast wersję papierową można sobie wygenerować ze swojego profilu. Jeśli członek Klubu stara się o broń, orzeczenie na Patent oraz Licencję przesyła w formie elektronicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Postępowań Administracyjnych adres e-mail:  wpa@wr.policja.gov.pl

Kalendarz przedsięwzięć sportowych na 2024 rok znajduje się w zakładce <Kalendarz 2024> lub można go pobrać: