Kurs „Podstawy strzelectwa dynamicznego” – czerwiec 2024 r.

Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi organizuje kurs „Podstawy strzelectwa dynamicznego” zakończony Egzaminem Kompetencyjnym IPSC.

Kto może uczestniczyć: Każda osoba, która posiada ważną licencję PZSS.

Do kogo skierowany jest kurs: Do osób, które chcą rozpocząć rywalizację sportową w konkurencjach dynamicznych oraz osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na uczestnictwo w zawodach IPSC.

Po co ten kurs: Szkolenie przygotowuje do Egzaminu Kompetencyjnego, które wymagane jest do startów w zawodach IPSC L2 i wyższych.

O kursie: Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy IPSC, w tym bezpieczeństwo, punktacja oraz kary proceduralne. Dla osób rozpoczynających przygodę z IPSC jest to idealne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

Kurs jest podzielony na dwie części: teoretyczną (10 godzin lekcyjnych) oraz praktyczną (ok. 100 sztuk amunicji).

Szkolenie kończy się egzaminem kompetencyjnym, w którym egzaminator sprawdza umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz znajomością przepisów IPSC.
Egzamin składa się z części teoretycznej, w której jest 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz praktycznej, w której należy zaliczyć 3 tory po 12 strzałów każdy.

Kurs „Podstawy strzelectwa dynamicznego”:

 • Termin rozpoczęcia: 17 czerwca 2024 r. godz. 16.30
 • Daty zajęć teoretycznych: zostaną ustalone w pierwszym dniu zajęć teoretycznych
 • Godz. zajęć teoretycznych: 16.30 – 18.45
 • Daty zajęć praktycznych: zostaną ustalone w pierwszym dniu zajęć teoretycznych
 • Miejsce: Biuro klubu: Pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja
 • Opłata za kurs dla członków Klubu AGAT: 350 zł*
 • Opłata za kurs dla pozostałych osób: 500 zł*
 • Korzystanie ze strzelnicy podczas Egzaminu Kompetencyjnego IPSC: 0 zł
 • Informacje dodatkowe: Część teoretyczna oraz praktyczna odbędzie się wg harmonogramu ustalonego na pierwszym spotkaniu.

* Opłata za kurs nie zawiera kosztów wynajmu broni i amunicji klubowej, ponieważ można używać własnej. W przypadku użyczenia broni i amunicji klubowej w trakcie kursu, do opłaty należy doliczyć 200 zł (w tym ok. 100 sztuk amunicji).

Informacje dodatkowe:

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Robertem Jurczykiem tel. 781730004

Liczba uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zapisów/wpłat.

Opłacenie kursu „Podstawy strzelectwa dynamicznego” jest równoważne z zapisaniem się na listę uczestników.

Opłaty można dokonać za pomocą płatności na stronie internetowej w zakładce Płatności / Kursy. Następnie dodać do koszyka „Kurs: Podstawy strzelectwa dynamicznego”

Zapisy: <bezpośrednio_tutaj> lub poprzez e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com

  ZAPRASZAMY