III Mistrzostwa Dolnego Śląska IPSC Pistolet + PCC Level 2 – 6-7.07.2024 r.

Klub Strzelecki AGAT Złotoryja zaprasza w dniach 6 i 7.07.2024 r. na strzelnicę Złote Wzgórza na zawody IPSC:

III Mistrzostwa Dolnego Śląska IPSC Pistolet + PCC Level 2

• Typ zawodów: Pistoletowe oraz PCC
• Match Director: Robert Jurczyk
• Range Master: Zbigniew Kubicz
• Chief Range Officer: Halina Drożdż
• Stats Officer: Krzysztof Kolowca
• Quartermaster: Dawid Siudak
• Delegat Techniczny: Arkadiusz Szymanek
• Poziom: L2
• Miejsce: Zawody odbędą się na strzelnicy „Złote Wzgórza”
• Organizator zawodów: AGAT Złotoryja
• Przedmecz : 06.07.2024 – godz. 12:00
• Mecz główny: 07.07.2024 – godz. 9:00 (squady 1-8), godz. 12:00 (squady 9-16)
• Minimalna liczba strzałów: ok 150
• Liczba torów: 8
• Klasy sprzętowe:
1. Pistolet: Production, Production Optics, Standard, Classic, Open.
2. Karabin Klasa: PCC Optics, PCC Iron. (otwarcie klas przy minimum 5 zawodnikach)
• Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
• Rejestracja poprzez Practiscore
• Początek rejestracji: 14 czerwca 2024 r. godz. 20:00
• Koniec rejestracji: 27 czerwca 2024 r. godz. 11:00
• Koszt uczestnictwa: 280 zł
• Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń do 27.06.2024 r. godz. 11.00 lub do wyczerpania ilości miejsc.
Zapisy na practiscore od godz. 20.00 w dniu 14.06.2024 r. oraz poprzez dokonanie płatności na stronie https://agat.zlotoryja.pl w zakładce PŁATNOŚCI/ZAWODY/Zawody IPSC / 6-7.07.2024

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w składach w celu poprawienia płynności zawodów. Rejestracja bez wpłaty opłaty startowej będzie weryfikowana na bieżąco, a brak wpłaty spowoduje przesunięcie do squadu rezerwowego.
Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.

Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie poprawnych danych przy rejestracji startów.
Zabrania się używania tłumików do broni.
Start w Prematch’u wyłącznie za zgodą organizatora.

Zawodnik, który wpisany jest na listę sędziów NROI może wystartować w prematchu, a następnie sędziować w meczu głównym. Wówczas zawodnik zwolniony jest z opłaty za start w zawodach. Decyzję taką można podjąć podczas zapisów na practiscore wpisując się do składu RO oraz zaznaczając opcję: zawodnik + sędzia.

• Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
• Ograniczenia:
Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający licencję PZSS wpisani na listę zawodników Regionu Polska IPSC, zawodnicy zagraniczni posiadających uprawnienia przewidziane przepisami w ich krajach.
• Kontakt: agat.klubstrzelecki@gmail.com tel. 781 730 004

• Informacje dodatkowe:
W związku z moim uczestnictwem w zawodach niniejszym zezwalam Klubowi Strzeleckiemu AGAT Złotoryja oraz sponsorom na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

Rejestracja: Register

Składy: View Squadding