Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych do udziału w projekcie “Strzeleckie zajęcia sportowe”. Zajęcia służą upowszechnianiu aktywności fizycznej, promują zdrowy i aktywny styl życia, służą zdobywaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” jest projektem prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Jest on dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Cały program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą prowadzone:

we wrotki i czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00

w siedzibie Klubu – pl. Lotników Polskich 3a.

Kontakt: agat.klubstrzelecki@gmail.com / +48 768787440