Regulamin sprzedam/kupię broń

Znajdziesz poniżej warunki umieszczania ogłoszeń, które są zależne od bezwarunkowej zgody ogłoszeniodawcy na poniższe warunki. Jeżeli się nie zgadzasz na jakikolwiek warunek to zapraszamy na inną stronę 🙂 Ale mamy nadzieję, że stworzyliśmy prosty i przejrzysty regulamin 😉

 • Dla członków Klubu Strzeleckiego „AGAT” w Złotoryi zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 • Administrator strony agat.zlotoryja.pl, na podstawie własnego uznania, zastrzega sobie prawo do niezamieszczania ogłoszeń, które są niezgodne z ustawą o broni….., dobrymi obyczajami lub w jakiś inny sposób nie nadają się do publikacji.
 • Użytkownik może opublikować nieograniczoną ilość ogłoszeń przedstawiających różne przedmioty. Każde ogłoszenie można opublikować jeden raz, podwójne ogłoszenia z identyczną treścią zostaną bez uprzedzenia usunięte.
 • Zgłoszone ogłoszenie jest dodawane do portalu ogłoszeniowego Armybazar.eu natychmiast po dodaniu ogłoszenia (z wyjątkiem usług płatnych). W tekstach ogłoszeń użytkownik może umieścić jakikolwiek sposób kontaktu (łącznie z adresem www), przy czym obowiązkowe jest podanie aktualnego adresu e-mail. Po każdorazowym dodaniu ogłoszenia ogłoszeniodawca otrzyma e-mail z kodem potrzebnym do usunięcia ogłoszenia.
 • Użytkownik jest świadom tego, że korzysta z zakładki ogłoszeniowej agat.zlotoryja.pl na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 • W przypadku naruszenia norm prawnych, Administrator udostępni wszystkie dostępne mu informacje o użytkownikowi uprawnionym organom.
 • Jeśli nie zostanie postanowione inaczej, Administrator nie ma żadnych obowiązków względem użytkownika.
 • Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej ciągłości Armybazar.eu, jego bezproblemowego działania i zabezpieczenia. Jednocześnie ma prawo zawiesić portal ogłoszeniowy Armybazar.eu bez jakiegokolwiek ostrzeżenia czy wskazania powodu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogła zostać wyrządzona użytkownikowi w związku z korzystaniem z usług portalu ogłoszeniowego Armybazar.eu, jak również wynikającą z jego niefunkcjonalności, błędów, braku zabezpieczeń, działań użytkowników czy innych powodów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość portalu ogłoszeniowego Armybazar.eu oraz zawartość ogłoszeń, które zostały dodane przez użytkownika w sposób legalny lub nielegalny, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie usług przez użytkowników lub osoby trzecie.
 • Administrator może wykorzystać treść ogłoszenia, jak również informacje o użytkowniku, które opublikuje na stronie ogłoszenia bezpośrednio użytkownik (dane kontaktowe w ogłoszeniu itd.), według uznania.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie, jakość, dostarczenie, odbiór, zapłacenie oraz funkcjonalność proponowanych przedmiotów użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian warunków i zasad dotyczących ogłoszeń. To rozporządzenie dotyczy również informacji o usługach płatnych.
 • W przypadku zmiany cen usług, zmiana ta nie ma wpływu na już opłacone usługi, które zostaną opublikowane na cały okres, za jaki uiszczono opłatę zgodnie ze starym cennikiem.