Kurs sędziego strzelectwa dynamicznego klasy III oraz Egzamin Kompetencyjny IPSC

Kurs sędziego strzelectwa dynamicznego klasy trzeciej.

 • termin: 8-9 sierpnia 2020 r.
 • godz.: 10.00
 • Miejsce: Klub AGAT – pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja
 • Opłata za kurs: 200 zł
 • Korzystanie ze strzelnicy: 0 zł
 • Informacje dodatkowe: Warunkiem uzyskania licencji sędziego strzelectwa dynamicznego jest posiadanie licencji sędziego strzelectwa sportowego co najmniej klasy trzeciej. Po dokonaniu opłaty otrzymacie druk, który należy wypełnić i dostarczyć w dniu rozpoczęciu kursu. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie).

Egzamin Kompetencyjny IPSC

 • termin: 9 sierpnia 2020 r.
 • godz.: 9.00
 • Miejsce: Strzelnica „Złote Wzgórza”
 • Opłata za egzamin: 0 zł
 • Korzystanie ze strzelnicy: 50 zł
 • Informacje dodatkowe: Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji ze strzelnicy.

Informacje dodatkowe

Opłacenie „Kursu sędziego” i/lub „korzystanie ze strzelnicy w trakcie Egzaminu Kompetencyjnego IPSC” jest równoważne z zapisaniem się na listę uczestników.

Opłaty można dokonać za pomocą płatności na stronie internetowej w zakładce Płatności / Kursy. Następnie dodać do koszyka „Kurs sędziego” i/lub „Korzystanie ze strzelnicy – Egzamin Kompetencyjny IPSC”.

Przypominamy, że ze względu na obostrzenia przez koronawirusa, liczba uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność wpłat.