II MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA IPSC Pistolet + PCC level 1. Złotoryja 10.06.2023 r.

Klub Strzelecki AGAT zaprasza 10 czerwca 2023 r. na II MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA IPSC Pistolet + PCC level 1. Złotoryja

REGULAMIN

Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Promocja sportowa Kraju, Dolnego Śląska, powiatu i miasta Złotoryi.

Organizator:
Klub Strzelecki AGAT,
Pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja
Kierownik zawodów: Robert Jurczyk, nr: + 48 781730004, e-mail: agat.klubstrzelecki@gmail.com

Termin i miejsce zawodów:
10.06.2023 r., Strzelnica „Złote Wzgórza”

Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną Licencję PZSS.

Punktacja:
Indywidualna.

Nagrody:
Dla trzech najlepszych zawodników w każdej otwartej klasie sprzętowej zostaną wręczone puchary.

Program zawodów:
Pre-match: 09.06.2023 r. godz. 14.00
Rozpoczęcie strzelań: 10.06.2023 r. godz. 10.00
Biuro zawodów: 10.06.2023 r. godz. 9.00
Oficjalne rozpoczęcie zawodów: 10.06.2023 r. godz. 9.45
Poziom zawodów: Level 1
Klasa sprzętowa: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics, PCC
Liczba torów: 7
Minimalna liczba strzałów: 130 strzałów

Koszty uczestnictwa:
Dla pierwszej klasy sprzętowej: 160 zł
Każda kolejna klasa sprzętowa: 100 zł

Opłata nie może zostać wycofana, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.

Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń do 08.06.2023 r. godz. 15.00 lub do wyczerpania ilości miejsc.

Zapisy na practiscore od godz. 00.00 w dniu 15.05.2023 r. oraz poprzez dokonanie płatności na stronie https://agat.zlotoryja.pl w zakładce PŁATNOŚCI/ZAWODY/Zawody IPSC / 10.06.2023:

Przepisy:
Przepisy: https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc.

Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozwiązywane będą przez organizatora zawodów. Protesty należy zgłaszać w formie pisemnej do biura zawodów. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów tuż po ich zakończeniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów.

Link do płatności /zapisy na zawody: [Przejdź do płatności / zapisów na zawody]

UWAGI:

Osoby po rejestracji na practiscore.com mogą wybrać skład, w których chcą wystartować. Przypominamy jednak, że pełna rejestracja zawodnika nastąpi po dokonaniu płatności w zakładce Płatności (menu powyżej).

Link do rejestracji: https://practiscore.com/II-mistrzostwa-dolnego-slaska-ipsc-pistolet-pcc-level1/register

Link do składów: https://practiscore.com/II-mistrzostwa-dolnego-slaska-ipsc-pistolet-ipsc-pcc-level1/squadding