Czek dla AGATu

Czek dla strzelców

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nagrodził najlepsze kluby sportowe z Dolnego
Śląska biorące udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzone przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Uroczystość odbyła się w Centrum Sportowym w Lubinie. Czeki wręczał Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.


Klub Strzelecki AGAT, jako jedyny ze Złotoryi, otrzymał czek na sumę 3.000 zł. z przeznaczeniem na
działalność sportową.